Polityka prywatności

 1. Korzystając z witryny www.recykling.auto.pl  Jastrzębskiej Spółkł Recyklingowej TONA sp. Zo.o sp.k akceptujesz zasady polityki prywatności.
 2. Wśród informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu mogą być:
  1. Informacje w dziennikach serwerów -  serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP (adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP).
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
  3. Używamy ciasteczek, aby:
   • ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   • tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych użytkowników i rozwijamy serwis tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek),
   • prezentować treści multimedialne na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

 1. Właścicielem serwerów jest Home.pl ul. Zbożowa 470-653 Szczecin .Zgodnie z obowiązującymi zasadami wszelkie dane są w nich gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.
 2. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.
 3. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisach Jastrzębskiej Spółkł Recyklingowej TONA sp. Zo.o sp.k . Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
 5. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona odpowiednio uaktualniona.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem pojazdu do demontażu.

 

Tożsamość administratora

Administratorem jest Jastrzębska Spółka Recyklingowa TONA sp. Zo.o sp.k., mający siedzibę w Jastrzębiu Zdroju (44-335) przy ul. Armii Krajowej 1– odpowiada za zapewnienie funkcjonowania przepływu i gromadzenia dokumentacji związanej z recyklingiem samochodów wycofanych z eksploatacji w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres e-mail kasacja90@gmail.coml, lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail kasacja90@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług i obowiązków związanych  z recyklingiem samochodów wycofanych z eksploatacji w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów:

·         Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji -Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

·         Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 992 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

·         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji2)

oraz pozostałych przepisów właściwych dla poszczególnych usług i obowiązków związanych z recyklingiem samochodów wycofanych z eksploatacji w związku z prowadzeniem Stacji demontażu pojazdów.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom zobowiązanym do przetwarzania danych w związku z kontynuacją procesów i zadań prawnych, i administracyjno księgowych,wynikających z wycofania samochodu z eksploatacji, w szczególności ;wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miasta,urzędy skarbowe i instytuje powiązane KAS itp. W przypadku kontroli, organa ścigania Policja, Prokuratura w przypadku prowadzenia postępowania dowodowego itp.  Biuro Rachunkowe IRBET sp. Zoo w Jastrzębiu Zdroju ul Gożdzików 31 44-335 Jastrzębie Zdrój

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane 5lat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę związaną w wycofaniem pojazdu z eksploatacji. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.